Nghị quyết số 10/NQ-HĐND về việc cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Hội đồng nhân dân huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021

Số ký hiện: 10/NQ-HĐND
Ngày ban hành: 21/06/2018
Người ký: Nông Hải Lưu
Loại văn bản: Văn bản khác
Cơ quan ban hành: HĐND huyện Phục Hòa
Tệp đính kèm: nq 10.2018.hdnd phuc hoa.pdf