Nghị quyết số 06/NQ-HĐND về phê chuẩn quyết toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn, quyết toán chi ngân sách địa phương năm 2017

Số ký hiện: 06/NQ-HĐND
Ngày ban hành: 22/06/2018
Người ký: Lương Văn Hơn
Loại văn bản: Văn bản khác
Cơ quan ban hành: HĐND huyện Quảng Uyên
Tệp đính kèm: Nq 06 hdnd quảng uyên 2018.pdf