Nghị quyết số 07/NQ-HĐND về chương trình hoạt động giám sát năm 2019 của Hội đồng nhân dân huyện Quảng Uyên

Số ký hiện: 07/NQ-HĐND
Ngày ban hành: 22/06/2018
Người ký: Lương Văn Hơn
Loại văn bản: Văn bản khác
Cơ quan ban hành: HĐND huyện Quảng Uyên
Tệp đính kèm: Nq 07 hdnd quảng uyên 2018.pdf