Nghị quyết số 03/NQ-HĐND về chương trình giám sát năm 2019 của Hội đồng nhân dân huyện Nguyên Bình

Số ký hiện: 03/NQ-HĐND
Ngày ban hành: 27/06/2018
Người ký: Đinh Ngọc Lang
Loại văn bản: Văn bản khác
Cơ quan ban hành: HĐND huyện Nguyên Bình
Tệp đính kèm: nq 03.hdnd nguyen binh.2018.pdf