Nghị quyết số 02/NQ-HĐND về việc cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Hội đồng nhân dân huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021

Số ký hiện: 02/NQ-HĐND
Ngày ban hành: 28/06/2018
Người ký: Thẩm Văn Khiêm
Loại văn bản: Văn bản khác
Cơ quan ban hành: HĐND huyện Hạ Lang
Tệp đính kèm: nq 02.hdnd ha lang.2018.pdf