Nghị quyết số 05/NQ-HĐND về việc phê chuẩn chương trình giám sát năm 2019 của Hội đồng nhân dân huyện

Số ký hiện: 05/NQ-HĐND
Ngày ban hành: 29/06/2018
Người ký: Thẩm Văn Khiêm
Loại văn bản: Văn bản khác
Cơ quan ban hành: HĐND huyện Hạ Lang
Tệp đính kèm: nq 05.hdnd ha lang.2018.pdf