Quyết định số 28/2018/QĐ-UBND về việc ban hành định mức và quy trình thực hiện hỗ trợ xây dựng nhà tiêu, chuồng gia súc hợp vệ sinh thuộc Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn tỉnh Cao Bằng

Số ký hiện: 28/2018/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 09/10/2018
Người ký: Hoàng Xuân Ánh
Loại văn bản: Văn bản qui phạm pháp luật
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng
Tệp đính kèm: Microsoft Word - qd 28.2018.ubnd tinh.pdf