Quyết định số 31/2018/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định số 13/2013/QĐ-UBND ngày 20 tháng 8 năm 2013 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Cao Bằng ban hành quy định về huy động đóng góp của tổ chức, cá nhân khai thác, tiêu thụ, lưu thông khoáng sản trên địa bàn tỉnh Cao Bằng

Số ký hiện: 31/2018/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 15/10/2018
Người ký: Hoàng Xuân Ánh
Loại văn bản: Văn bản qui phạm pháp luật
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng
Tệp đính kèm: Microsoft Word - qd 31.2018.ubnd tinh.pdf