Quyết định số 33/2018/QĐ-UBND ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế tỉnh Cao Bằng

Số ký hiện: 33/2018/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 19/10/2018
Người ký: Hoàng Xuân Ánh
Loại văn bản: Văn bản qui phạm pháp luật
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng
Tệp đính kèm: Microsoft Word - qd 33.2018.ubnd tinh.pdf