Nghị quyết số 03/2011/NQ-HĐND về việc đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ nhiệm kỳ 2004 - 2011 và phương hướng nhiệm vụ đến hết nhiệm kỳ

Số ký hiện: 03/2011/NQ-HĐND
Ngày ban hành: 28/02/2011
Người ký: Hoàng Neng
Loại văn bản: Văn bản qui phạm pháp luật
Cơ quan ban hành: HĐND huyện Hòa An
Tệp đính kèm: NQ so 03.pdf