Nghị quyết số 11/2010/NQ-HĐND về việc đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ mục tiêu kinh tế - xã hội năm 2010, phương hướng nhiệm vụ năm 2011

Số ký hiện: 11/2010/NQ-HĐND
Ngày ban hành: 21/12/2010
Người ký: Hoàng Neng
Loại văn bản: Văn bản qui phạm pháp luật
Cơ quan ban hành: HĐND huyện Hòa An
Tệp đính kèm: NQ 11 HA.pdf