Nghị quyết số 15/2010/NQ-HĐND Quyết định kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011 - 2015 huyện Nguyên Bình

Số ký hiện: 15/2010/NQ-HĐND
Ngày ban hành: 20/12/2010
Người ký: Đinh Văn Phồn
Loại văn bản: Văn bản qui phạm pháp luật
Cơ quan ban hành: HĐND huyện Nguyên Bình
Tệp đính kèm: NQ so 15.pdf