Nghị quyết số 16/2010/NQ-HĐND về kế hoạch phát triển kinh tế xã hội huyện Nguyên Bình năm 2011

Số ký hiện: 16/2010/NQ-HĐND
Ngày ban hành: 20/12/2010
Người ký: Đinh Văn Phồn
Loại văn bản: Văn bản qui phạm pháp luật
Cơ quan ban hành: HĐND huyện Nguyên Bình
Tệp đính kèm: NQ 16 NB.pdf