Nghị quyết số 05/2010/NQ-HĐND về Quyết định dự toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn và phân bổ chi Ngân sách địa phương năm 2011

Số ký hiện: 05/2010/NQ-HĐND
Ngày ban hành: 16/12/2010
Người ký: Nông Văn Chấn
Loại văn bản: Văn bản qui phạm pháp luật
Cơ quan ban hành: HĐND huyện Trùng Khánh
Tệp đính kèm: NQ so 05.pdf