Nghị quyết số 06/2010/NQ-HĐND về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội huyện Trùng Khánh năm 2011

Số ký hiện: 06/2010/NQ-HĐND
Ngày ban hành: 16/12/2010
Người ký: Nông Văn Chấn
Loại văn bản: Văn bản qui phạm pháp luật
Cơ quan ban hành: HĐND huyện Trùng Khánh
Tệp đính kèm: NQ 06 TK.pdf