Nghị quyết số 07/2010/NQ-HĐND về phê chuẩn kế hoạch sử dụng đất đai năm 2011

Số ký hiện: 07/2010/NQ-HĐND
Ngày ban hành: 16/12/2010
Người ký: Nông Văn Chấn
Loại văn bản: Văn bản qui phạm pháp luật
Cơ quan ban hành: HĐND huyện Trùng Khánh
Tệp đính kèm: NQ so 07.pdf