Chỉ thị số 09/CT-UBND về việc tăng cường thực hiện tiết kiệm điện trên địa bàn tỉnh Cao Bằng

Số ký hiện: 09/CT-UBND
Ngày ban hành: 20/04/2011
Người ký: Nguyễn Hoàng Anh
Loại văn bản: Văn bản qui phạm pháp luật
Cơ quan ban hành: Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng
Tệp đính kèm: Chi thi 09.pdf