Chi thị số 10/CT-UBND về việc phòng, chống bệnh dại ở động vật nuôi

Số ký hiện: 10/CT-UBND
Ngày ban hành: 28/04/2011
Người ký: Nông Văn Páo
Loại văn bản: Văn bản qui phạm pháp luật
Cơ quan ban hành: Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng
Tệp đính kèm: Chi thi 10.pdf