Chi thị số 08/CT-UBND về công tác phòng, chống lụt, bão, giảm nhẹ thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2011

Số ký hiện: 08/CT-UBND
Ngày ban hành: 20/04/2011
Người ký: Nguyễn Hoàng Anh
Loại văn bản: Văn bản qui phạm pháp luật
Cơ quan ban hành: Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng
Tệp đính kèm: Chi thi so 08.pdf