Quyết định số 856/2011/QĐ-UBND về việc quy định mức chi hỗ trợ đối với người trực tiếp làm công tác chi trả và quản lý đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh Cao Bằng

Số ký hiện: 856/2011/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 12/05/2011
Người ký: Đàm Văn Eng
Loại văn bản: Văn bản qui phạm pháp luật
Cơ quan ban hành: Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng
Tệp đính kèm: quyet dinh 856 ubnd.pdf