Chỉ thị số 11/CT-UBND về việc đẩy mạnh công tác kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Cao Bằng

Số ký hiện: 11/CT-UBND
Ngày ban hành: 18/05/2011
Người ký: Nguyễn Hoàng Anh
Loại văn bản: Văn bản qui phạm pháp luật
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng
Tệp đính kèm: Chi thi 11.pdf