Quyết định số 891/2011/QĐ-UBND ban hành Bảng giá bồi thường cây cối, hoa màu và thủy sản trên địa bàn tỉnh Cao Bằng

Số ký hiện: 891/2011/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 19/05/2011
Người ký: Nguyễn Hoàng Anh
Loại văn bản: Văn bản qui phạm pháp luật
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng
Tệp đính kèm: Quyet dinh 891 - UBND.pdf