Quyết định số 792/QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển khoa học và Công nghệ tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2011 - 2020

Số ký hiện: 792/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 05/05/2011
Người ký: Nguyễn Hoàng Anh
Loại văn bản: Văn bản qui phạm pháp luật
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng
Tệp đính kèm: Quyet dinh 792.pdf