Quyết định số 712/2011/QĐ-UBND về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 1498/2007/QĐ-UBND ngày 17 tháng 8 năm 2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng về việc ban hành cơ chế, chính sách ưu đãi đầu tư trên địa bàn tỉnh Cao Bằng

Số ký hiện: 712/2011/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 24/04/2011
Người ký: Nguyễn Hoàng Anh
Loại văn bản: Văn bản qui phạm pháp luật
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng
Tệp đính kèm: Qd 712 -UBND.pdf