Quyết định số 1947/2010/QĐ-UBND ban hành Quy định mức trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh Cao Bằng

Số ký hiện: 1947/2010/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 28/10/2010
Người ký: Nguyễn Hoàng Anh
Loại văn bản: Văn bản qui phạm pháp luật
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng
Tệp đính kèm: QD 1947.pdf