Nghị quyết số 20/2008/NQ-HĐND về quyết toán ngân sách năm 2007

Số ký hiện: 20/2008/NQ-HĐND
Ngày ban hành: 26/06/2008
Người ký: Nguyễn Ngọc Quang
Loại văn bản: Văn bản qui phạm pháp luật
Cơ quan ban hành: HĐND huyện Bảo Lâm
Tệp đính kèm: NQ 20 - quyet toan NS 2007.pdf