Nghị quyết số 02/2008/NQ-HĐND về việc Phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách Nhà nước năm 2007

Số ký hiện: 02/2008/NQ-HĐND
Ngày ban hành: 26/06/2008
Người ký: Lê Quang Vịnh
Loại văn bản: Văn bản qui phạm pháp luật
Cơ quan ban hành: HĐND huyện Hạ Lang
Tệp đính kèm: NQ 02 - phe chuan tong quyet toan NSNN 2007.pdf