Nghị quyết số 03/2008/NQ-HĐND về tình hình thực hiện các mục tiêu kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2008

Số ký hiện: 03/2008/NQ-HĐND
Ngày ban hành: 26/06/2008
Người ký: Lê Quang Vịnh
Loại văn bản: Văn bản qui phạm pháp luật
Cơ quan ban hành: HĐND huyện Hạ Lang
Tệp đính kèm: NQ 03 - tinh hinh thuc hien cac muc tieu kt-xh 6 thang dau nam, nv cong tac 6 thang cuoi 2008.pdf