Nghị quyết số 02/2008/NQ-HĐND về việc tiếp tục thực hiện nhiệm vụ năm 2008

Số ký hiện: 02/2008/NQ-HĐND
Ngày ban hành: 26/06/2008
Người ký: Đinh Văn Phồn
Loại văn bản: Văn bản qui phạm pháp luật
Cơ quan ban hành: HĐND huyện Nguyên Bình
Tệp đính kèm: NQ 02 - tiep tuc thuc hien nv 2008.pdf