Nghị quyết số 03/2008/NQ-HĐND về việc Phê chuẩn quyết toán ngân sách Nhà nước năm 2007

Số ký hiện: 03/2008/NQ-HĐND
Ngày ban hành: 26/06/2008
Người ký: Đinh Văn Phồn
Loại văn bản: Văn bản qui phạm pháp luật
Cơ quan ban hành: HĐND huyện Nguyên Bình
Tệp đính kèm: NQ 03 - phe chuan quyet toan NSNN 2007.pdf