Nghị quyết số 08/2008/NQ-HĐND về tình hình thực hiện mục tiêu kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2008

Số ký hiện: 08/2008/NQ-HĐND
Ngày ban hành: 25/06/2008
Người ký: Nông Hải Lưu
Loại văn bản: Văn bản qui phạm pháp luật
Cơ quan ban hành: HĐND huyện Phục Hòa
Tệp đính kèm: NQ 08 - tinh hinh thuc hien muc tieu kt-xh 6 thang dau nam va nv, giai phap 6 thang cuoi 2008.pdf