Nghị quyết số 10/2008/NQ-HĐND về việc Phê chuẩn bổ sung kinh phí chi ngân sách Nhà nước năm 2008

Số ký hiện: 10/2008/NQ-HĐND
Ngày ban hành: 25/06/2008
Người ký: Nông Hải Lưu
Loại văn bản: Văn bản qui phạm pháp luật
Cơ quan ban hành: HĐND huyện Phục Hòa
Tệp đính kèm: NQ 10 - phe chuan bo sung kinh phi chi NSNN 2008.pdf