Nghị quyết số 11/2008/NQ-HĐND về việc Phê chuẩn dự toán kinh phí thực hiện Chương trình 186 của Chính phủ

Số ký hiện: 11/2008/NQ-HĐND
Ngày ban hành: 25/06/2008
Người ký: Nông Hải Lưu
Loại văn bản: Văn bản qui phạm pháp luật
Cơ quan ban hành: HĐND huyện Phục Hòa
Tệp đính kèm: NQ 11 - phe chuan du toan kinh phi thuc hien Ct 186 cua CP.pdf