Nghị quyết số 12/2008/NQ-HĐND về việc Phê chuẩn quyết toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn,chi ngân sách địa phương năm 2007 huyện Phục Hoà

Số ký hiện: 12/2008/NQ-HĐND
Ngày ban hành: 25/06/2008
Người ký: Nông Hải Lưu
Loại văn bản: Văn bản qui phạm pháp luật
Cơ quan ban hành: HĐND huyện Phục Hòa
Tệp đính kèm: NQ 12 - phe chuan quyet toan thu NSNN tren dia ban, chi NSdp 2007 huyen Phuc Hoa.pdf