Nghị quyết số 13/2008/NQ-HĐND về việc Phê chuẩn phân bổ nguồn vốn kiến thiết thị chính và nguồn vốn giao thông nông thôn năm 2008

Số ký hiện: 13/2008/NQ-HĐND
Ngày ban hành: 25/06/2008
Người ký: Nông Hải Lưu
Loại văn bản: Văn bản qui phạm pháp luật
Cơ quan ban hành: HĐND huyện Phục Hòa
Tệp đính kèm: NQ 13 - phe chuan phan bo nguon von kien thiet thi chinh va nguon von GTNN 2008.pdf