Nghị quyết số 02/2008/NQ-HĐND về Phê chuẩn vốn sự nghiệp giao thông nông thôn năm 2008

Số ký hiện: 02/2008/NQ-HĐND
Ngày ban hành: 25/06/2008
Người ký: Ma Kiên Tuyên
Loại văn bản: Văn bản qui phạm pháp luật
Cơ quan ban hành: HĐND huyện Quảng Uyên
Tệp đính kèm: NQ 02 - phe chuan von sn GTNT 2008.pdf