Nghị quyết số 03/2008/NQ-HĐND về việc Phê chuẩn tổng quyết toán thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2007

Số ký hiện: 03/2008/NQ-HĐND
Ngày ban hành: 25/06/2008
Người ký: Ma Kiên Tuyên
Loại văn bản: Văn bản qui phạm pháp luật
Cơ quan ban hành: HĐND huyện Quảng Uyên
Tệp đính kèm: NQ 03 - phe chuan tong quyet toan thu, chi NSNN 2007.pdf