Nghị quyết số 04/2008/NQ-HĐND về tình hình thực hiện mục tiêu kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm,nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2008

Số ký hiện: 04/2008/NQ-HĐND
Ngày ban hành: 25/06/2008
Người ký: Ma Kiên Tuyên
Loại văn bản: Văn bản qui phạm pháp luật
Cơ quan ban hành: HĐND huyện Quảng Uyên
Tệp đính kèm: NQ 04 - tinh hinh thuc hien muc tieu kt-xh 6 thang dau nam, nv cong tac 6 thang cuoi 2008.pdf