Nghị quyết số 14/2008/NQ-HĐND về Quy định danh mục, mức thu và tỷ lệ để lại phí và lệ phí trên địa bàn tỉnh Cao Bằng

Số ký hiện: 14/2008/NQ-HĐND
Ngày ban hành: 15/07/2008
Người ký: Ma Kiên Tuyên
Loại văn bản: Văn bản qui phạm pháp luật
Cơ quan ban hành: Hội đồng nhân dân tỉnh Cao Bằng
Tệp đính kèm: NQ 14 - quy dinh danh muc, muc thu va ty le de lai phi va le phi tren dia ban tinh CBi.pdf