Nghị quyết số 15/2008/NQ-HĐND về mức chi học bổng cho học sinh khuyết tật học nội trú tại Trung tâm Phục hồi chức năng và Giáo dục hoà nhập trẻ khuyết tật tỉnh Cao Bằng

Số ký hiện: 15/2008/NQ-HĐND
Ngày ban hành: 15/07/2008
Người ký: Hà Ngọc Chiến
Loại văn bản: Văn bản qui phạm pháp luật
Cơ quan ban hành: Hội đồng nhân dân tỉnh Cao Bằng
Tệp đính kèm: NQ 15 - muc chi hoc bong cho hs khuyet tat hoc noi tru tai TT PHCN&GDHN tre khuyet tat tinh CB.pdf