Nghị quyết số 16/2008/NQ-HĐND về việc quy định mức thu và sử dụng học phí ở các cơ sở giáo dục Mầm non công lập trên địa bàn tỉnh

Số ký hiện: 16/2008/NQ-HĐND
Ngày ban hành: 15/07/2008
Người ký: Hà Ngọc Chiến
Loại văn bản: Văn bản qui phạm pháp luật
Cơ quan ban hành: Hội đồng nhân dân tỉnh Cao Bằng
Tệp đính kèm: NQ 16 - quy dinh muc thu va sd hoc phi o cac co so GD Mam non cong lap tren dai ban tinh.pdf