Nghị quyết số 17/2008/NQ-HĐND về cơ cấu tổ chức, chế độ, chính sách và kinh phí đảm bảo cho hoạt động của Bảo vệ dân phố trên địa bàn tỉnh

Số ký hiện: 17/2008/NQ-HĐND
Ngày ban hành: 15/07/2008
Người ký: Hà Ngọc Chiến
Loại văn bản: Văn bản qui phạm pháp luật
Cơ quan ban hành: Hội đồng nhân dân tỉnh Cao Bằng
Tệp đính kèm: NQ 17 - co cau to chuc, cd, chinh sach va kinh phi dam bao cho hd cua Bao ve dan pho tren dia ban tinh.pdf