Nghị quyết số 18/2008/NQ-HĐND về việc điều chỉnh một số chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2008

Số ký hiện: 18/2008/NQ-HĐND
Ngày ban hành: 15/07/2008
Người ký: Hà Ngọc Chiến
Loại văn bản: Văn bản qui phạm pháp luật
Cơ quan ban hành: Hội đồng nhân dân tỉnh Cao Bằng
Tệp đính kèm: NQ 18 - dieu chinh mot so chi tieu kh phat trien kt-xh 2008.pdf