Nghị quyết số 20/2008/NQ-HĐND về Quy định chế độ dinh dưỡng đối với vận động viên, huấn luyện viên thể thao của tỉnh Cao Bằng

Số ký hiện: 20/2008/NQ-HĐND
Ngày ban hành: 15/07/2008
Người ký: Hà Ngọc Chiến
Loại văn bản: Văn bản qui phạm pháp luật
Cơ quan ban hành: Hội đồng nhân dân tỉnh Cao Bằng
Tệp đính kèm: NQ 20 - quy dinh cd dinh duong doi voi van dong vien, huan luyen vien the thao cua tinh CB.pdf