Nghị quyết số 03/2008/NQ-HĐND về việc tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2008

Số ký hiện: 03/2008/NQ-HĐND
Ngày ban hành: 26/06/2008
Người ký: Nông Quốc An
Loại văn bản: Văn bản qui phạm pháp luật
Cơ quan ban hành: HĐND huyện Trà Lĩnh
Tệp đính kèm: NQ 03 - tiep tuc thuc hien cac nv kt-xh 2008.pdf