Nghị quyết số 04/2008/NQ-HĐND về việc Phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách địa phương năm 2007

Số ký hiện: 04/2008/NQ-HĐND
Ngày ban hành: 26/06/2008
Người ký: Nông Quốc An
Loại văn bản: Văn bản qui phạm pháp luật
Cơ quan ban hành: HĐND huyện Trà Lĩnh
Tệp đính kèm: NQ 04 - phe chuan tong quyet toan NSdp 2007.pdf