Nghị quyết số 05/2008/NQ-HĐND về việc giao bổ sung dự toán chi ngân sách năm 2008

Số ký hiện: 05/2008/NQ-HĐND
Ngày ban hành: 26/06/2008
Người ký: Nông Quốc An
Loại văn bản: Văn bản qui phạm pháp luật
Cơ quan ban hành: HĐND huyện Trà Lĩnh
Tệp đính kèm: NQ 05 - giao bo sung du toan chi NS 2008.pdf