Nghị quyết số 18/2007/NQ-HĐND về Phê chuẩn Kế hoạch phân bổ vốn đầu tư năm 2008

Số ký hiện: 18/2007/NQ-HĐND
Ngày ban hành: 19/12/2007
Người ký: Ma Kiên Tuyên
Loại văn bản: Văn bản qui phạm pháp luật
Cơ quan ban hành: HĐND huyện Quảng Uyên
Tệp đính kèm: NQ 18 - phe chuan KH phan bo von dau tu 2008 (Quang Uyen).pdf