Nghị quyết số 19/2007/NQ-HĐND về quyết định dự toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn và chi ngân sách địa phương năm 2008

Số ký hiện: 19/2007/NQ-HĐND
Ngày ban hành: 19/12/2007
Người ký: Ma Kiên Tuyên
Loại văn bản: Văn bản qui phạm pháp luật
Cơ quan ban hành: HĐND huyện Quảng Uyên
Tệp đính kèm: NQ 19 - Qd du toan thu NSNN tren dia ban va chi NSdp 2008 (Quang Uyen).pdf