Nghị quyết số 20/NQ-HĐND về Phê chuẩn Chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân huyện Quảng Uyên năm 2008

Số ký hiện: 20/NQ-HĐND
Ngày ban hành: 19/12/2007
Người ký: Ma Kiên Tuyên
Loại văn bản: Văn bản khác
Cơ quan ban hành: HĐND huyện Quảng Uyên
Tệp đính kèm: NQ 20 - phe chuan Ct giam sat cua HDND huyen Quang Uyen 2008.pdf